×

THAM GIA HỌC.

Promotion Image

DÀNH CHO 10 BẠN NHANH TAY NHẤT.

Bảng giá dịch vụ


HỌC ĐẦU TƯ FOREX

$1199 | $999

 • Lợi ích tham gia khoá học.
 • Hỗ trực tiếp 1 - 1
 • Có thệ thống học trực tuyến.
 • Hỗ trợ học viên trọn đời.
 • Tham gia vào nhóm hỗ trợ và nhận tín hiệu.

HỌC TIỀN MÃ HOÁ

$1199 | $999

 • Lợi ích tham gia khoá học.
 • Hỗ trực tiếp 1 - 1
 • Có thệ thống học trực tuyến.
 • Hỗ trợ học viên trọn đời.
 • Tham gia vào nhóm hỗ trợ và nhận tín hiệu.


HỌC CHỨNG KHOÁN

$1199 | $999.00

 • Lợi ích tham gia khoá học.
 • Hỗ trực tiếp 1 - 1
 • Có thệ thống học trực tuyến.
 • Hỗ trợ học viên trọn đời.
 • Tham gia vào nhóm hỗ trợ và nhận tín hiệu.

GIẢM 4.800.000 VND CHO 20 HỌC VIÊN TRONG 2 NGÀY

Ngày
Giờ
Phút
Giây

NGƯỜI THÀNH CÔNG LÀ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH NHANH.